Student jako OSVČ

I student si může přivydělat jako osoba samostatně výdělečně činná. Bude se jednat o vedlejší činnost. Ale pozor, sice Vám sdělí na OSSZ, že si nemusíte platit sociální pojištění jako student, ale vaše příjmy nesmí přesáhnout hranici. Pokud tento limit převýšíte, okamžitě, při konečném zúčtování (tedy při podávání daňového přiznání FO a přehledů na ZP a SP), naskočí nedoplatky. Proto dbejte na příjem, který v roce 2020 budete mít. Limit pro neplacení záloh na SP je 83 603,-Kč za celý rok 2020. Do tohoto příjmu se počítají pouze vyplacené částky za rok 2020.